Midagi Hingele

Veskis, Kaarel

Pilgrim

••
Midagi hingele

Veskis, Kaarel

Kaarel Veskis on õppinud Tartu Ülikoolis kirjandust, keeleteadust ja arvutilingvistikat ning töötanud sealsamas ülikoolis aastaid keeletehnoloogia spetsialistina. Praegu töötab Eesti kirjandusmuuseumis. Tema vabatahtlik töö Eesti Aspergerite Ühingus on hõlmanud autismist ja Aspergeri sündroomist rääkimist ja kirjutamist, aspidest täiskasvanutele tugigruppide korraldamist ning autistidega oma töös kokku puutuvate täiskasvanute ja autistidest laste vanemate nõustamist. Pilgrimis on ilmunud tema raamat „Autismi olemus“.

Valgusta end Pilgrimi uudiskirjaga